Quyền của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Ngày hỏi:12/06/2017

Đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có các quyền gì theo quy định của pháp luật? Tôi là Phương Kim, hiện tại để thực hiện nguyện vọng cá nhân, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Trong quá trình tìm hiểu tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi, đó là quyền của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được phẩn hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Phương Kim (phuong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Cụ thể là:

   a) Chiêu sinh và chủ động triển khai thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo đúng các đối tượng quy định tại Điều 10, Điều 16 và Điều 22 Thông tư này;

   b) Được thu tiền dịch vụ từ những học viên tham dự khóa học. Mức thu tiền dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng do Thủ trưởng đơn vị đào tạo, bồi dưỡng quyết định. Việc thu, quản lý và sử dụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

   c) Cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá theo quy định tại Điều 15, Điều 21 và Điều 26 Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 204/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn