Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số về việc giám sát thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống

Ngày hỏi:23/09/2021

Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số về việc giám sát thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số về việc giám sát thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

   - Không chấp nhận kết quả thu hồi, kiểm đếm cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý xổ số đối với các trường hợp sau:

   + Vé xổ số bán không hết; cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng đại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục nộp theo chế độ quy định;

   + Cuống hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng của đại lý xổ số không có số dự thưởng;

   + Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán mua vé xổ số ngay sau khi nhận vé bán (mua đứt bán đoạn).

   - Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

   - Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định tại Thông tư này và quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn