Quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại được quy định thế nào?

Ngày hỏi:03/03/2018

Quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đình Trọng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đình Trọng (dinhtrong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 113 và Điều 114 Luật Thương mại 2005 thì quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại được quy định cụ thể như sau:

   - Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

   Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các quyền sau đây:

   + Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;

   + Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

   - Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

   Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

   + Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

   + Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp;

   + Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn