Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất phim

Ngày hỏi:15/09/2018

Các anh chị giải thích giúp tôi về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất phim theo quy định của pháp luật hiện nay? Mong các anh chị giải thích giúp! Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện nay thì việc thành lập doanh nghiệp điện ảnh phải được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Điện ảnh 2006.

   Sau khi thành lập doanh nghiệp điện ảnh thì có rất nhiều sự thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Có thể kể đến như việc tạm ngừng kinh doanh, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản doanh nghiệp điện ảnh.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 18 Luật Điện ảnh 2006 thì doanh nghiệp sản xuất phim có quyền và nghĩa vụ như sau:

   - Thực hiện kinh doanh theo đúng nội dung đã đăng ký.

   - Hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim; việc hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim phải thực hiện đúng nội dung giấy phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   - Cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện đúng nội dung giấy phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   - Nộp lưu chiểu, nộp lưu trữ phim.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn