Quyền, nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/03/2018

Quyền, nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đình Quảng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hoạt động quảng cáo. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đình Quảng (dinhquang*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 13 Luật Quảng cáo 2012 thì quyền, nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo được quy định cụ thể như sau:

   - Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền sau:

   + Quyết định hình thức và phương thức kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

   + Được người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo;

   + Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo của địa phương và được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

   + Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

   - Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

   + Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo;

   + Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo và thực hiện thủ tục có liên quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo;

   + Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện;

   + Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

   - Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quảng cáo 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn