Sách không kinh doanh phải ghi là “sách không bán” đúng không?

Ngày hỏi:06/11/2020

Trường hợp sách không kinh doanh có phải ghi thông tin gì để phân biệt hay không? Pháp luật có quy định phải ghi là "sách không bán" không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 27 Luật Xuất bản 2012 có quy định:

   Trên xuất bản phẩm dưới dạng sách phải ghi các thông tin sau đây:

   ...

   Đối với sách kinh doanh phải ghi giá bán lẻ; đối với sách do Nhà nước đặt hàng phải ghi là “sách Nhà nước đặt hàng”; đối với sách không kinh doanh phải ghi là “sách không bán”.

   Như vậy đối với sách không kinh doanh phải ghi là “sách không bán”.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn