Sách lưu hành nội bộ có phải xin phép xuất bản không?

Ngày hỏi:14/05/2020

CEO công ty tôi mới viết một quyển sách muốn chia sẻ về kinh nghiệm, kiến thức kinh tế của mình đến nhân viên. Quyển sách này chỉ lưu hành trong nội bộ công ty thì có phải xin phép xuất bản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sách lưu hành nội bộ có phải xin phép xuất bản không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 4 Luật Xuất bản 2012 quy định như sau:

   - Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

   Khoản 4 Điều này lại có quy định:

   - Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

   + Sách in;

   + Sách chữ nổi;

   + Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;

   + Các loại lịch;

   + Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

   Do đó việc in ấn, phát hành các bản thảo dưới dạng sách để lưu hành nội bộ cũng được coi là hành vi xuất bản.

   Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 10 Luật Xuất bản 2012 quy định nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

   - Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản;

   - Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản;

   - In lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm;

   - Phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu;

   - Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép;

   - Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, sách lưu hành nội bộ cũng phải xin giấy phép xuất bản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn