Thẩm quyền định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ trước ngày 01/01/2013 được xác định ra sao?

Theo dõi sự thay đổi của Thẩm quyền và trách nhiệm định giá
Ngày hỏi:15/08/2018

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc định giá tài sản và có thắc mắc muốn hỏi là: Trước ngày 01/01/2013, thẩm quyền định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ được quy định ra sao? Có văn bản nào nói về vấn đề này hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ trước ngày 01/01/2013 được quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Giá năm 2002 với nội dung như sau:

   - Thẩm quyền định giá được quy định như sau:

   + Chính phủ quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước;

   + Thủ tướng Chính phủ quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của nhiều ngành;

   + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ có tác động nhiều đến phát triển kinh tế của ngành mình;

   + Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ có tác động nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

   - Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền định giá quy định tại khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh Giá năm 2002.

   Trên đây là nội dung trả lời về thẩm quyền định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ trước ngày 01/01/2013. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Pháp lệnh Giá năm 2002.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn