Thẩm quyền, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Ngày hỏi:31/10/2016

Thẩm quyền, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn mở một cửa hàng kinh doanh xăng, dầu nhập khẩu. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi thẩm quyền, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hoàng Sơn (son***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu như sau:

   1. Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.

   2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

   a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

   - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   - Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

   - Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu, danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh.

   b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi

   Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy phép. Hồ sơ gồm:

   - Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

   - Bản gốc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã được cấp;

   - Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

   c) Đối với trường hợp cấp lại

   Trường hợp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép. Hồ sơ gồm:

   - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

   - Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (nếu có).

   d) Trường hợp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại Điểm a Khoản này và gửi về Bộ Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy phép hết hiệu lực.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn