Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Ngày hỏi:23/05/2017

Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bảo Hân hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi đang làm việc tại công ty truyền thông. Tôi muốn biết cở quán nào có thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó:

   Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu:

   - Cục Điện ảnh tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim đối với:

   + Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước nhập khẩu, trừ trường hợp phim truyện của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng được các điều kiện về sản xuất và nhập khẩu phim theo quy định.

   + Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;

   - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương nhập khẩu.

   - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ cấp và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau:

   + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

   + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.

   Nếu trong năm, địa phương không đáp ứng được hai điều kiện quy định tại khoản này thì năm kế tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không còn thẩm quyền cấp Giấy phép phổ biến phim truyện.

   - Hàng năm, từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12, căn cứ vào số lượng phim truyện nhựa sản xuất và nhập khẩu được phép phổ biến của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương trong năm đó, Cục Điện ảnh có trách nhiệm thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cấp Giấy phép phổ biến phim truyện trong năm tiếp theo.

   - Đối với tác phẩm điện ảnh nhập khẩu để phát sóng trên truyền hình:

   Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc phát sóng trên đài truyền hình của mình tác phẩm điện ảnh do mình nhập khẩu.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn