Thẩm quyền phê duyệt phân hạng chợ hạng 3

Kính chào Quý cơ quan! Theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ thì thẩm quyền phê duyệt phân hạng chợ chưa được hướng dẫn cụ thể. Tôi xin được hỏi về thẩm quyền phê duyệt phân hạng chợ hạng 3. Rất mong nhận được câu trả lời từ Quý cơ quan. Trân trọng!

  Nội dung này được Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Vụ Thị trường trong nước có ý kiến về câu hỏi như sau: Tại Điều 3 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP nêu trên đã quy định về việc phân hạng chợ. Tại Điều 4 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP quy định về quy hoạch phát triển chợ, theo đó trong nguyên tắc lập quy hoạch phát triển chợ có nêu: “phải hình thành hệ thống mạng lưới chợ với quy mô khác nhau phù hợp với dung lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn…”. Tại Điều 15 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp như sau: “Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc lập Quy hoạch phát triển chợ, quản lý đầu tư xây dựng chợ theo phân cấp về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ…”. Căn cứ vào các Điều, Khoản nêu trên của Nghị định 02/2003/NĐ-CPNghị định 114/2009/NĐ-CP, khi xây dựng quy hoạch chợ các địa phương đã xác định hạng chợ theo địa điểm, quy hoạch chợ bao gồm cả các chợ hiện có và các chợ sẽ được xây mới theo thời gian quy định tại quy hoạch. Do vậy, việc phân hạng chợ được thể hiện trong các Quyết định phê duyệt quy hoạch chợ của các cấp có thẩm quyền.


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn