Thẩm quyền quản lý các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương

Ngày hỏi:15/12/2018

Hoạt động đối ngoại của các cơ quan nhà nước giúp tăng cường hoạt động hợp tác, phát triển kinh tế với các nước khác. Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động đối ngoại của các cơ quan nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền quản lý các hoạt động đối ngoài của Bộ Công Thương được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định thẩm quyền quản lý các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương như sau:

   - Ban cán sự đảng Công Thương lãnh đạo và chỉ đạo việc thực hiện quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, định hướng và xác định trọng tâm công tác đối ngoại; tổ chức thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế;

   - Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo đối với các hoạt động đối ngoại của Bộ và quyết định những vấn đề sau:

   + Quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định các chủ trương, định hướng hợp tác với nước ngoài trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại;

   + Ký hoặc trình cấp có thẩm quyền ký các văn kiện hợp tác quốc tế;

   + Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các văn kiện hợp tác quốc tế;

   + Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương;

   + Quyết định việc thành lập Ban Quản lý chương trình, dự án và bộ máy giúp việc đối với các Ban Quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

   + Quyết định nhân sự đi công tác nước ngoài;

   + Quyết định về việc tặng thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho các cá nhân và tổ chức nước ngoài;

   + Quyết định các vấn đề khác về đối ngoại theo quy định của pháp luật.

   - Thứ trưởng quyết định đối với các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng theo các quy định tại: Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ, Phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ và Quy chế làm việc của Bộ;

   - Văn phòng Bộ là đơn vị điều phối và giúp Lãnh đạo Bộ quản lý chung các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương. Việc thực hiện các hoạt động đối ngoại của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương cần được thông báo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu cho Văn phòng Bộ để theo dõi, phối hợp thực hiện và tổng hợp báo cáo.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền quản lý các hoạt động ngoại của Bộ Công Thương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn