Thẩm quyền xử phạt của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trong lĩnh vực dầu khí

Ngày hỏi:20/11/2020

Xin hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền xử phạt hành chính của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 61 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

   Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

   a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức;

   b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

   c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

   d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẩm quyền xử phạt
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn