Thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại được xác lập dưới hình thức nào?

Ngày hỏi:30/10/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về giải quyết tranh chấp bằng tòa Trọng tài thương mại. Tôi có thút vấn đề chưa nắm rõ lắm mong anh chị tư vấn giúp tôi, anh chị cho tôi hỏi thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được xác lập dưới hình thức nào? Mong anh chị tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 16 Luật thương mại 2010 quy định các hình thức thỏa thuận trọng tài như sau:

   - Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

   - Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

   + Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

   + Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

   + Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

   + Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;

   + Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

   Trên đây là nội dung quy định các hình thức thỏa thuận Trọng tài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn