Thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan tối đa là bao lâu?

Ngày hỏi:15/10/2018

Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan thì thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan tối đa là bao lâu theo quy định pháp luật hiện nay?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện sau khi hàng hóa đã được thông quan.

   Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan.

   Việc kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật về hải quan được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan, trụ sở người khai hải quan.

   Trong đó, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trong thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật về hải quan.

   Việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Luật Hải quan 2014 thì thời gian kiểm tra được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng tối đa là 05 ngày làm việc.

   Khi kết thúc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan, người ra quyết định kiểm tra phải ký thông báo kết quả kiểm tra và gửi cho người khai hải quan theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn