Thời hạn cấp lại Thẻ kiểm tra thị trường là bao lâu?

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi có cập nhật được thông tin Bộ Công Thương có ban hành quy định về Thẻ kiểm tra thị trường. Theo đó, tôi hiện có vấn đề cần được hỗ trợ, cụ thể: Thời hạn cấp lại Thẻ kiểm tra thị trường là bao lâu? Mong sớm nhận được phản hồi.

Sáu Khuỳnh - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 33/2018/TT-BCT quy định về Thẻ kiểm tra thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ 23/11/2018, có quy định:

   Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người có thẩm quyền cấp lại Thẻ xem xét, quyết định việc cấp lại Thẻ. Trường hợp không cấp hoặc cần thiết phải kéo dài thời hạn xem xét cấp lại Thẻ thì người có thẩm quyền cấp lại Thẻ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn phải kéo dài thêm tối đa là 05 ngày làm việc.

   => Như vậy, thời hạn tối đa là không quá 20 ngày là phải cấp lại thẻ kiểm tra thị trường.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn