Thù lao đại lý thương mại được chi trả cho bên đại lý dưới hình thức nào?

Ngày hỏi:06/03/2018

Thù lao đại lý thương mại được chi trả cho bên đại lý dưới hình thức nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thùy Nhiên, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, thù lao đại lý thương mại được quy định cụ thể ra sao? Thù lao đại lý thương mại được chi trả cho bên đại lý dưới hình thức nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thùy Nhiên (thuynhien*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 171 Luật Thương mại 2005 thì thù lao đại lý thương mại được quy định cụ thể như sau:

   - Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá.

   - Trường hợp bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.

   - Trường hợp bên giao đại lý không ấn định giá mua, giá bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý thì bên đại lý được hưởng chênh lệch giá. Mức chênh lệch giá được xác định là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán, giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên giao đại lý ấn định cho bên đại lý.

   - Trường hợp các bên không có thoả thuận về mức thù lao đại lý thì mức thù lao được tính như sau:

   + Mức thù lao thực tế mà các bên đã được trả trước đó;

   + Trường hợp không áp dụng được điểm a khoản này thì mức thù lao đại lý là mức thù lao trung bình được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ mà bên giao đại lý đã trả cho các đại lý khác;

   + Trường hợp không áp dụng được Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 171 Luật Thương mại 2005 thì mức thù lao đại lý là mức thù lao thông thường được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì việc chi trả thù lao đại lú thương mại do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp các bên không thỏa thuận thì thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thù lao đại lý thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn