Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa được thực hiện ra sao?

Ngày hỏi:11/12/2017

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Văn Sở, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Văn Sở (nguyenso*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa và Điểm 2 Mục I Thông tư 03/2009/TT-BCT thì thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

   - Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép thành lập được quy định tại Điều 11 Nghị định 158/2006/NĐ-CP, Sở Giao dịch hàng hóa phải nộp hồ sơ đề nghị Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập.

   - Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa bao gồm:

   + Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I (Mẫu MG-3) ban hành kèm theo Thông tư 03/2009/TT-BCT;

   + Bản gốc Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

   - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nêu tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 158/2006/NĐ-CP, Bộ Thương mại phải quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Thương mại phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giap dịch hàng hóa. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn