Thực hiện kiểm tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/11/2016

Thực hiện kiểm tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Trần Thanh Hà (sđt: 01634*****), quê ở Nghệ An. Qua tìm hiểu, em được biết: nhà nước có thể thực hiện kiểm tra về thức ăn chăn nuôi. Vậy việc kiểm tra này được thực hiện ra sao? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện kiểm tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi.

   Theo đó, việc thực hiện kiểm tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi được quy định như sau:

   a. Việc kiểm tra thường xuyên phải được thông báo bằng văn bản, mỗi năm không quá 02 lần hoặc kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm;

   b. Việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn chỉ có giá trị pháp lý khi người lấy mẫu có chứng chỉ về lấy mẫu thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. Sau khi lấy mẫu phải lập biên bản và lưu tại mẫu có niêm phong tại cơ sở cho mỗi loại sản phẩm;

   c. Việc phân tích kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi chỉ thực hiện tại các phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 08/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn