Thương nhân kinh doanh logistics có quyền định đoạt hàng hóa để bù đắp các khoản nợ mà khách hàng chưa thanh toán?

Ngày hỏi:05/09/2019
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền định đoạt hoàng hóa của khách hàng để bù đắp các khoản nợ mà khách hàng chưa thanh toán cho mình đúng không?
 
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 239 Luật Thương mại 2005 quy định:

   2. Sau thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ hàng hoá hoặc chứng từ liên quan đến hàng hoá, nếu khách hàng không trả tiền nợ thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền định đoạt hàng hoá hoặc chứng từ đó theo quy định của pháp luật; trong trường hợp hàng hoá có dấu hiệu bị hư hỏng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền định đoạt hàng hoá ngay khi có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào của khách hàng.

   Như vậy, theo quy định trên thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền định đoạt hàng hóa để bù đắp các khoản nợ mà khách hàng chưa thanh toán với điều kiện là sau thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ hàng hoá hoặc chứng từ liên quan đến hàng hoá, nếu khách hàng không trả tiền nợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT