Thương nhân tham gia thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet phải đáp ứng các tiêu chí nào?

Ngày hỏi:01/02/2017

Thương nhân tham gia thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet phải đáp ứng các tiêu chí nào? Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Gần đây do một số công việc liên quan mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với C/O và cũng có nghe nói nhiều về Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet. Do đó, tôi rất quan tâm tới vấn đề này. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Thanh Dương, HCM

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các tiêu chí thương nhân được lựa chọn tham gia thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet được quy định tại Điều 2 Quyết định 4082/QĐ-BCT năm 2015 về quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet do Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 2. Thương nhân tham gia thí điểm phải đáp ứng các tiêu chí sau:

   1. Trực tiếp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa và đang thực hiện việc khai báo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) trên Hệ thống quản lý chứng nhận xuất xứ điện tử (eCOSys) tại trang thông tin điện tử www.ecosys.gov.vn;

   2. Không vi phạm pháp luật về chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

   3. Được Bộ Công Thương lựa chọn tham gia thí điểm.

   Bộ Công Thương công bố Danh sách thương nhân được lựa chọn tham gia thí điểm trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí nêu trên.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Các tiêu chí thương nhân được lựa chọn tham gia thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet, được quy định tại Quyết định 4082/QĐ-BCT . Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn