Tiêu chuẩn giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Ngày hỏi:12/06/2017

Tiêu chuẩn giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Kim Phương, hiện tại để phục vụ cho nhu cầu cá nhân, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Trong quá trình tìm hiểu tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi, đó là để trở thành giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá thì cần phải có các điều kiện nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Kim Phương (kim*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được quy định tại Điều 6 Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Cụ thể là:

   Giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   1. Đối với đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá:

   a) Có trình độ đại học, sau đại học chuyên ngành phù hợp với chuyên đề giảng dạy;

   b) Có thời gian công tác từ 5 (năm) năm trở lên trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành thẩm định giá tại các Học viện, Trường Đại học hoặc làm công tác thực tiễn quản lý nhà nước đối với các chuyên ngành phù hợp với các chuyên đề của khóa học quy định tại Thông tư này.

   2. Đối với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá:

   a) Giảng viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Thẩm định viên về giá tham gia giảng dạy có tối thiểu 7 (bảy) năm kinh nghiệm hành nghề thẩm định giá.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiêu chuẩn giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 204/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn