Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh trước ngày 01/10/2009

Ngày hỏi:06/10/2018

Pháp luật nước ta luôn luôn có sự thay đổi, và nó làm cho tôi rối bời trong việc phải tìm kiếm các quy định của pháp luật (không biết cái nào cong, cái nào thì hết hiệu lực), nghe nói thì từ ngày 01/10/2009 có quy định mới về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh. Vậy chứ trước ngày 01/10/2009 thì pháp luật quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh trước ngày 01/10/2009 được quy định cụ thể tại Luật Điện ảnh 2006.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   - Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   - Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

   - Đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài các tiêu chuẩn trên đây còn phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 của Luật Điện ảnh 2006.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn