Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh

Ngày hỏi:15/09/2018

Xin cho hỏi: Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim sẽ bao gồm các loại giấy tờ nào? Mong các anh chị giải thích giúp! Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì các các cơ sở điện ảnh có thể hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp điện ảnh

   Trong đó, đối với trường hợp cơ sở điện ảnh hoạt động theo loại hình doanh nghiệp điện ảnh thì thực hiện theo Luật Điện ảnh 2006, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Việc thành lập doanh nghiệp điện ảnh phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật hiện hành.

   Để được làm Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh thì cá nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 Khoản 3 Điều 1 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh phải đáp ứng các điều kiện sau:

   - Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   - Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn