Tín dụng thương mại là gì?

Tín dụng thương mại là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Tín dụng thương mại là tín dụng được thực hiện thông qua việc mua, bán chịu hàng hóa, dịch vụ. Hình thức sơ khai của tín dụng thương mại là kì phiếu xuất hiện vào thế kỉ XII, được sử dụng làm phương tiện ghi nhận các khoản nợ giữa các thương nhân. Để đáp ứng nhu cầu thương mại, đến thời kì tư bản chủ nghĩa, kì phiếu có thêm thuộc tính chuyển nhượng được gọi là thương phiếu. Trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở các nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước không thừa nhận quan hệ mua bán chịu hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh nên tín dụng thương mại không được pháp luật thừa nhận.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn