Tình tiết giảm nhẹ xem xét chế độ trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo lực lượng Quản lý thị trường

Ngày hỏi:25/10/2019

Theo quy định mới của Bộ Công thương thì có những tình tiết giảm nhẹ nào khi xem xét chế độ trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo lực lượng Quản lý thị trường? Mong phản hồi thông tin

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tình tiết giảm nhẹ xem xét chế độ trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo lực lượng Quản lý thị trường được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 18/2019/TT-BCT (có hiệu lực từ 15/11/2019), cụ thể như sau:

   2. Công chức lãnh đạo được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật về chế độ trách nhiệm khi có một trong các tình tiết sau:

   a) Báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền về vi phạm pháp luật của công chức và đã xử lý nghiêm minh công chức vi phạm theo thẩm quyền;

   b) Đã chủ động ban hành các văn bản, quyết định để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động công vụ có liên quan đến vi phạm của công chức và đã khắc phục xong hậu quả vi phạm (nếu có) của công chức gây ra;

   c) Các trường hợp được giảm nhẹ trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn