Tính toán, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:06/08/2019

Tìm hiểu các quy định về việc đảm bảo an toàn khi thực hiện nổ mìn. Ban biên tập cho tôi hỏi tính toán, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn trong phương án nổ mìn được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tính toán, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn trong phương án nổ mìn được quy định tại Phụ lục V Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, cụ thể như sau:

   - Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H (nếu đào hầm lò thì lựa chọn chiều dài một bước đào), đường cản chân tầng;

   - Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan;

   - Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán;

   - Lựa chọn phương pháp nổ mìn;

   - Lựa chọn vật liệu nổ công nghiệp;

   - Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất;

   - Xác định các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan;

   - Xác định lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan tương ứng với chiều sâu lỗ khoan bảo đảm điều kiện an toàn về bua;

   - Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan;

   - Tính toán, lựa chọn thông số khoan nổ mìn, tạo biên (nếu có);

   - Tính toán về an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy mô một lần nổ (kg);

   - Lựa chọn khoảng cách an toàn cho người, thiết bị;

   - Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng tháng;

   - Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng quý;

   - Dự kiến tổng số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng để thi công công trình.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn