Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ

Ngày hỏi:22/12/2018

Hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường sự hợp tác quốc tế mọi mặt kinh tế và đời sống xã hội. Tôi đang tìm hiểu các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương. Anh chị cho tôi hỏi việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi. cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 16 Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ như sau:

   1. Các hội nghị, hội thảo quốc tế trong ngành Công Thương thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: các kỳ họp của các Ủy ban hợp tác liên Chính phủ (hoặc Ủy ban hỗn hợp), các tiểu ban hỗn hợp; các Hội nghị hội thảo quốc tế cấp cao, các diễn đàn quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại mà thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ,

   2. Đơn vị chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện các công tác theo trình tự sau:

   - Xây dựng đề án tổ chức và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan;

   - Tổng hợp các ý kiến góp ý và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt đề án tổ chức hội nghị, hội thảo;

   - Soạn thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo;

   - Sau khi được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung, chương trình tổng thể phiên họp của hội nghị, hội thảo;

   - Hoàn thiện thủ tục, dự thảo quyết định tổ chức Hội nghị, Hội thảo và chuẩn bị nội bộ của phía Việt Nam;

   - Tổ chức phiên họp;

   - Tổng kết, báo cáo kết quả phiên họp và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Biên bản phiên họp;

   - Triển khai kết quả phiên họp.

   3. Đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ cần làm rõ những nội dung sau:

   - Mục đích tổ chức hội nghị, hội thảo;

   - Nội dung hội nghị, hội thảo;

   - Sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, mức độ phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương;

   - Thời gian và địa điểm tổ chức;

   - Thành phần tham dự, người trình bày;

   - Nguồn kinh phí tổ chức hội nghị hội thảo.

   Trên đây là quy định về việc Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn