Tổ chức lễ ký kết các điều ước quốc tế của Bộ Công Thương

Ngày hỏi:18/12/2018

Hoạt động đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế giúp nước ta thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế đất nước. Tôi đang tìm hiểu các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương, anh chị cho tôi hỏi việc tổ chức lễ ký kết các điều ước quốc tế của Bộ Công Thương được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 14 Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định tổ chức lễ ký kết các điều ước quốc tế như sau:

   - Đối với các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc các điều ước quốc tế được tổ chức ký kết ở nước ngoài, đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục ký và văn bản điều ước quốc tế, tổ chức lễ ký điều ước quốc tế theo quy định hiện hành tại Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

   - Đối với các thỏa thuận quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng và được tổ chức tại cơ quan Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ để tổ chức lễ ký kết, trong đó:

   + Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về thể thức, nội dung của văn kiện ký kết và chịu trách nhiệm tổng thể đối với nghi thức triển khai lễ ký kết, rà soát công tác chuẩn bị cho lễ ký kết.

   + Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm đối với địa điểm, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ lễ ký kết như phòng họp, phông nền, bàn ký, bút ký, bìa ký, hoa quốc kỳ các bên tham gia, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị bố trí người giới thiệu lễ ký và người hỗ trợ cho lễ ký kết.

   Trên đây là quy định tổ chức lễ ký kết các điều ước quốc tế của Bộ Công Thương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn