Tổ chức và quản lý đoàn ra nước ngoài công tác của Bộ Công Thương

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc tổ chức và quản lý đoàn ra nước ngoài công tác của Bộ Công Thương được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 19 Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định tổ chức và quản lý đoàn ra nước ngoài công tác của Bộ Công Thương như sau:

   Việc tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài được thực hiện theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt Nam; Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP và quy định của Bộ Công Thương.

   1. Tổ chức chuyến đi

   - Đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án các đoàn đi công tác nước ngoài do Lãnh đạo Bộ dẫn đầu hoặc tham gia các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội;

   - Các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng đề án các đoàn đi công tác nước ngoài do lãnh đạo đơn vị dẫn đầu;

   - Cán bộ ra nước ngoài công tác, học tập phải xây dựng nội dung của chuyến công tác gồm mục đích, nhiệm vụ, lịch trình, địa điểm, kinh phí của chuyến công tác để Thủ trưởng đơn vị thông qua.

   2. Trách nhiệm:

   - Trong thời gian công tác ở nước ngoài, cán bộ được cử đi công tác phải thực hiện đúng kế hoạch, chương trình, thời gian và kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có trách nhiệm giữ gìn bí mật quốc gia, tuân thủ pháp luật của nước sở tại. Trường hợp có những yêu cầu ngoài chương trình kế hoạch đã được duyệt phải kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp ra quyết định;

   - Chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc đợt công tác, học tập, tham quan, khảo sát ở nước ngoài, Trưởng đoàn hoặc cán bộ được cử ra nước ngoài công tác phải có báo cáo kết quả chuyến đi cho Thủ trưởng đơn vị và báo cáo về Bộ thông qua Vụ Tổ chức cán bộ theo phân cấp hoặc phân quyền;

   - Các đoàn đi công tác nước ngoài do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn, Văn phòng Bộ (phòng Lễ Tân) phối hợp với Đơn vị chủ trì thu xếp công tác lễ tân.

   Trên đây là quy định tổ chức và quản lý đoàn ra nước ngoài công tác của Bộ Công Thương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn