Tổ chức và quản lý đoàn vào Việt Nam công tác theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc tổ chức và quản lý đoàn vào Việt Nam công tác theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 20 Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định tổ chức và quản lý đoàn vào như sau:

   Việc tổ chức và quản lý đoàn vào được thực hiện theo Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH 10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội về Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định sau của Bộ:

   1. Khi thực hiện việc đón và đưa Đoàn Bộ trưởng nước ngoài hoặc cấp tương đương tới Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương (sau đây gọi là Đoàn Bộ trưởng), đơn vị chủ trì có trách nhiệm thực hiện các công tác theo trình tự sau:

   - Ngay sau khi nhận được thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép đón Đoàn Bộ trưởng, đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch chi tiết đón Đoàn và chương trình làm việc của Đoàn để trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

   - Dự thảo Quyết định đón đoàn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

   - Phối hợp với Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao tổ chức đón, đưa Đoàn Bộ trưởng tại sân bay, khách sạn và trụ sở cơ quan Bộ;

   - Tháp tùng Đoàn Bộ trưởng đi thăm và làm việc với các cơ quan trung ương, địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt;

   - Chủ trì lập báo cáo kết quả chuyến công tác của Đoàn Bộ trưởng tại Việt Nam để trình Bộ trưởng ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi Đoàn Bộ trưởng rời Việt Nam.

   2. Khi thực hiện việc đón và đưa Đoàn Thứ trưởng nước ngoài hoặc cấp tương đương tới Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương (sau đây gọi là Đoàn Thứ trưởng), đơn vị chủ trì có trách nhiệm thực hiện các công tác theo trình tự sau:

   - Ngay sau khi có sự đồng ý của Bộ trưởng về việc cho phép đón Đoàn Thứ trưởng, đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng kế hoạch chi tiết đón Đoàn và chương trình làm việc của Đoàn để trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

   - Dự thảo Quyết định đón đoàn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

   - Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức đón, đưa Đoàn Thứ trưởng tại sân bay, khách sạn và trụ sở cơ quan Bộ;

   - Tháp tùng Đoàn Thứ trưởng đi thăm và làm việc với các cơ quan trung ương, địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt;

   - Chủ trì lập báo cáo kết quả chuyến công tác của Đoàn Thứ trưởng tại Việt Nam để trình Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ phụ trách và thông báo cho Bộ Ngoại giao.

   3. Trong trường hợp Đoàn Bộ trưởng, Đoàn Thứ trưởng tháp tùng Đoàn cấp cao nước ngoài tới thăm Việt Nam hoặc không theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương đến chào xã giao Lãnh đạo Bộ hoặc các Đoàn cấp Vụ, cấp chuyên gia nước ngoài đến làm việc với các đơn vị của Bộ Công Thương thì trách nhiệm của đơn vị chủ trì được quy định tại các Điều 22 và 23 của Quy chế này.

   4. Văn phòng Bộ phối hợp với đơn vị chủ trì bố trí phiên dịch trong các buổi làm việc chính thức.

   Trên đây là quy định tổ chức và quản lý đoàn vào Việt Nam công tác theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn