Tổng hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của Bộ Công Thương

Ngày hỏi:22/12/2018

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc tổng hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của Bộ Công Thương được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Tại Điều 21 Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định tổ chức và quản lý đoàn vào như sau:

      1. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm đối với các công tác sau:

      - Xây dựng các tiêu chí, biểu mẫu đoàn ra, đoàn vào;

      - Đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào;

      - Chủ trì việc tổng hợp kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của năm kế tiếp của Bộ Công Thương do các đơn vị gửi về để trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trong tháng 11 hàng năm;

      - Gửi kế hoạch đoàn ra, đoàn vào đã được duyệt cho các đơn vị liên quan để phối hợp theo dõi, thực hiện;

      - Theo dõi việc thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào trong năm để kịp thời có những điều chỉnh về ngân sách khi cần thiết;

      - Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi việc thực hiện kế hoạch đoàn ra trong năm của Bộ Công Thương và tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của Bộ Công Thương hàng năm vào tháng 1 của năm kế tiếp.

      - Chủ trì theo dõi, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ hàng quý và hàng năm về tình hình sử dụng ngân sách đoàn ra, đoàn vào trong năm và chủ trì lập kế hoạch điều chỉnh khi cần thiết;

      - Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của năm kế tiếp trong tháng 11 hàng năm.

      2. Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với các công tác sau:

      - Chủ trì làm việc với Bộ Tài chính về việc cấp ngân sách đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Bộ Công Thương;

      - Định kỳ tổ chức kiểm tra việc sử dụng, quyết toán kinh phí đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Bộ Công Thương;

      - Phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của năm kế tiếp trong tháng 11 hàng năm;

      - Phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi việc thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào trong năm để kịp thời có những điều chỉnh về ngân sách khi cần thiết.

      3. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm đối với các công tác sau:

      - Lập và thông báo cho Văn phòng Bộ về kế hoạch đoàn ra, đoàn vào trong năm kế tiếp của đơn vị mình trước ngày 10 tháng 9 hàng năm. Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào cần ghi rõ địa điểm, nội dung, thời gian, thành phần, trưởng đoàn, kinh phí dự kiến và sắp xếp các đoàn theo thứ tự ưu tiên về mức độ cần thiết;

      - Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong việc rà soát kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của đơn vị mình.

      Trên đây là quy định tổng hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của Bộ Công Thương.

      Trân trọng!


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn