Trách nhiệm của Công ty xổ số kiến thiết về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Ngày hỏi:24/09/2021

Liên quan đến quy định của pháp luật về hoạt động giám sát xổ sổ. Cho hỏi: Trách nhiệm của Công ty xổ số kiến thiết về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số được quy định ra sao? Mong sớm

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Công ty xổ số kiến thiết về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Điều 17 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   - Đề xuất với Sở Tài chính về quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện.

   - Đề xuất với Hội đồng giám sát xổ số phê duyệt về thành lập, giải thể Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố (nơi tiêu thụ vé) giám sát hộ việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong, giao nhận vé không bán hết tại một số địa bàn ngoài trụ sở chính của Công ty Xổ số kiến thiết.

   - Thông báo việc tạm dừng quay số mở thưởng theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

   - Tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số và chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số trong quá trình tổ chức quay số mở thưởng, thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không bán hết; cuống hoặc phần lưu, bảng kê số dự thưởng của vé xổ số lô tô thủ công.

   - Đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động giám sát của Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn