Trách nhiệm của người làm việc trên tàu cá trong việc đảm bảo an toàn hoạt động cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản

Ngày hỏi:01/02/2017

Gia đình tôi có truyền thống hoạt động đánh bắt thủy sản gần bờ nên rất quan tâm tới vấn đề bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản, đặc biệt là về các quy định pháp lý. Tôi muốn hỏi: Trách nhiệm của người làm việc trên tàu cá trong việc đảm bảo an toàn hoạt động cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của người làm việc trên tàu cá trong việc đảm bảo an toàn hoạt động cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản được hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định 66/2005/NĐ-CP về bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản, theo đó:

   1. Người làm việc trên tàu cá phải có đủ điều kiện sau:

   a) Có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ;

   b) Có quyết định, giấy giới thiệu làm việc trên tàu cá của cơ quan có thẩm quyền;

   c) Có hiểu biết về quy định đảm bảo an toàn.

   2. Trách nhiệm và quyền của người làm việc:

   a) Chấp hành các quy định về an toàn cho người và tàu cá;

   b) Chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng và các quy định khác của pháp luật;

   c) Khi phát hiện tai nạn xẩy ra trên tàu cá của mình hoặc trên các tàu cá khác, phải báo cáo ngay cho thuyền trưởng;

   d) Có quyền từ chối làm việc trên tàu cá nếu tàu cá đó không đủ điều kiện đảm bảo an toàn.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của người làm việc trên tàu cá trong việc đảm bảo an toàn hoạt động cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản, được quy định tại Nghị định 66/2005/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn