Trách nhiệm của Sở Tài chính về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Ngày hỏi:24/09/2021

Liên quan đến hoạt Hội đồng giám sát xổ số. Cho hỏi: Trách nhiệm của Sở Tài chính về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Sở Tài chính về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Điều 16 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   - Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản pháp lý làm cơ sở cho hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, bao gồm:

   + Quyết định thành lập, thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số;

   + Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

   + Chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số và Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện.

   - Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy chế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn