Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/11/2016

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi được quy định như thế nào? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Hoài Bão (email: bao***@gmail.com, ở Đồng Nai). Tôi đang là chủ của một cửa hàng kinh doanh sản phẩm thức ăn chăn nuôi dành cho gia súc. Tôi muốn biết những trách nhiệm luật định của mình khi thực hiện hoạt động kinh doanh này. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi đã được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi.

   Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi có trách nhiệm:

   1. Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa hoặc dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu liên quan đến chất lượng thức ăn chăn nuôi.

   2. Áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng hàng hóa thức ăn chăn nuôi.

   3. Chấp hành sự kiểm tra về điều kiện kinh doanh và chất lượng hàng hóa thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

   4. Niêm yết giá và chấp hành sự kiểm tra về giá thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

   5. Xử lý, thu hồi thức ăn chăn nuôi không đảm bảo chất lượng hoặc tiêu hủy đối với thức ăn chăn nuôi gây hại cho vật nuôi, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi và an toàn vệ sinh thực phẩm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 08/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn