Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Ngày hỏi:24/09/2021

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số được quy định ra sao? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   - Ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện.

   - Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

   - Ban hành quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

   - Phê duyệt chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

   - Chỉ đạo cơ quan Công an, các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống số đề và làm vé số giả tại địa phương trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng giám sát xổ số.

   - Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện theo quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn