Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khi giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Ngày hỏi:13/03/2017

Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khi giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Nam, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, tổ chức, cá nhân khi giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có trách nhiệm gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thì:

  Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khi giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính:

  1. Tuân thủ các quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 48 của Luật Giao dịch điện tử.

  2. Được quyền lựa chọn phương thức, phương tiện thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  3. Tổ chức, cá nhân có chứng từ điện tử bị niêm phong, tạm giữ, tịch thu phải thực hiện khai báo toàn bộ dữ liệu có liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

  4. Chịu sự quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  5. Có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khi giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

  Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 27/2007/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn