Trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về đấu nối và phối hợp thực hiện đấu nối trong hệ thống điện phân phối

Ngày hỏi:28/02/2017

Tôi tên là Nguyễn Minh Tâm, địa chỉ mail minhnguyen0809****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về đấu nối và phối hợp thực hiện đấu nối trong hệ thống điện phân phối được quy định như thế nào? Tôi làm việc trong một đơn vị phân phối điện, tỉnh ***. Hiện do một số vấn đề trong công việc có liên quan đến các quy định pháp luật nên tôi gửi đến các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc trên. Rất mong nhận được phản hồi của Quý anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về đấu nối và phối hợp thực hiện đấu nối trong hệ thống điện phân phối được hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 29. Trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về đấu nối và phối hợp thực hiện đấu nối

   1. Đơn vị phân phối điện và Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về đấu nối thiết bị điện thuộc sở hữu của mình theo đúng quy định tại Thông tư này.

   2. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm phối hợp thực hiện phương án đấu nối khi khách hàng có hồ sơ đề nghị đấu nối hợp lệ. Việc đấu nối và điều chỉnh đấu nối phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối quy định tại Mục 2 Chương này.

   3. Trường hợp các thiết bị tại điểm đấu nối của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu vận hành lưới điện phân phối, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm thông báo và phối hợp với khách hàng đưa ra biện pháp khắc phục. Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phải chịu mọi chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục.

   4. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm ban hành quy trình nội bộ thực hiện các nội dung công tác của đơn vị, phối hợp với khách hàng để nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối, thực hiện đấu nối cho khách hàng.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về đấu nối và phối hợp thực hiện đấu nối trong hệ thống điện phân phối, được quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn