Trách nhiệm về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày hỏi:02/01/2017

Trách nhiệm về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. Tôi dự định nhập khẩu thuốc. Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Tại cửa khẩu, nếu hàng hóa khi kiểm tra không đạt tiêu chuẩn ghi trên bao bì thì tôi (bên mua tại Việt Nam) chịu trách nhiệm hay bên bán (công ty nước ngoài) chịu trách nhiệm? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 quy định quyền của người nhập khẩu: Yêu cầu người xuất khẩu cung cấp hàng hóa đúng chất lượng đã thoả thuận theo hợp đồng.

   Như vậy, theo quy định này bên nhập khẩu có quyền yêu cầu bên xuất khẩu đảm bảo chất lượng sản phẩm theo thỏa thuận.

   Thêm nữa, căn cứ Điều 12 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 nghĩa vụ của bên nhập khẩu:

   1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 34 của Luật này.

   2. Chịu trách nhiệm về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa do mình nhập khẩu.

   Như vậy, theo quy định bên nhập khẩu phải chịu trách nhiệm nếu hàng hóa không đạt tiêu chuẩn.

   Tại Điều 13 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 quy định quyền bên xuất khẩu :

   1. Quyết định lựa chọn mức chất lượng của hàng hóa xuất khẩu.

   2. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu.

   3. Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để duy trì chất lượng hàng hóa cho đến thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa đó cho người nhập khẩu.

   4. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định.

   5. Yêu cầu người nhập khẩu hàng hóa hợp tác trong việc thu hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng theo thoả thuận.

   6. Khiếu nại quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

   7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định tại Mục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Như vậy, từ những quy định có thể hiểu rằng, khi giao kết hợp đồng các bên cần có thỏa thuận về điều khoản chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa giao không đảm bảo chất lượng. Nếu trong hợp đồng có điều khoản quy định rõ trách nhiệm bên xuất khẩu chịu trách nhiệm đối với hàng hóa không đảm bảo chất lượng thì bên xuất khẩu sẽ phải chịu trách nhiệm.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn