Triển khai thực hiện điều ước quốc tế đã được ký kết của Bộ Công Thương

Ngày hỏi:18/12/2018

Xin chào, theo tôi được biết hoạt động đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế giúp nước ta thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế đất nước. Tôi đang tìm hiểu các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương, anh chị cho tôi hỏi việc triển khai thực hiện điều ước quốc tế đã được ký kết của Bộ Công Thương được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 15 Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định triển khai thực hiện điều ước quốc tế đã được ký kết của Bộ Công Thương như sau:

   - Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị chủ trì có trách nhiệm đề xuất với Lãnh đạo Bộ về việc phân công thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ điều ước quốc tế.

   - Đơn vị chủ trì thông báo kết quả đàm phán, nội dung điều ước quốc tế tới các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

   - Trong quá trình thực hiện điều ước quốc tế, nếu phát sinh vấn đề phức tạp hoặc phải điều chỉnh về mục tiêu, kết quả, ngân sách, đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định phương án xử lý.

   Trên đây là quy định triển khai thực hiện điều ước quốc tế đã được ký kết của Bộ Công Thương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn