Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mất, hư hỏng

Ngày hỏi:03/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mất, hư hỏng được quy định thế nào? nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mất, hư hỏng
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mất, hư hỏng như sau:

   Hồ sơ:

   - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   - Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp (trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng).

   Trình tự:

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   - Thời hạn của Giấy chứng nhận cấp lại theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn