Trình tự cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Ngày hỏi:25/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới việc cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện theo trình tự nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 84/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2020 quy định trình tự cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam như sau:

   - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền.

   - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì ban hành Quyết định công nhận theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   - Thời hạn của Quyết định công nhận cấp lại theo thời hạn của Quyết định đã cấp.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn