Trình tự, thủ tục tiếp nhận yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày hỏi:15/11/2017

Trình tự, thủ tục tiếp nhận yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Phương, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Cho tôi hỏi, trình tự, thủ tục tiếp nhận yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Hoàng Phương (phuong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì trình tự, thủ tục tiếp nhận yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định cụ thể như sau:

   - Trường hợp yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lập bằng văn bản, cán bộ phụ trách tiếp nhận có trách nhiệm xem xét và tiếp nhận yêu cầu.

   Trường hợp yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được trình bày trực tiếp, cán bộ phụ trách tiếp nhận phải lập thành văn bản và yêu cầu người tiêu dùng hoặc người đại diện của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản đó.

   - Trường hợp yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thiếu các nội dung quy định tại Điều 20 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bổ sung. Việc bổ sung phải được thực hiện trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự, thủ tục tiếp nhận yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 99/2011/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn