Trình tự thực hiện đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày hỏi:18/12/2018

Theo tôi được biết các hoạt động đàm phán, ký kết điều ước quốc tế do Bộ Công Thương chủ trì được triển khải theo quy định. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trình tự thực hiện đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự thực hiện đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 12 Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018, quy định các hoạt động đàm phán, ký kết điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện theo trình tự cơ bản sau đây:

   1. Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, phân công đơn vị chủ trì đàm phán điều ước quốc tế.

   2. Đơn vị chủ trì tổng hợp thông tin và trình Lãnh đạo Bộ các đề xuất về điều ước quốc tế.

   3. Lãnh đạo Bộ xem xét và cho ý kiến về các đề xuất của đơn vị chủ trì.

   4. Đơn vị chủ trì lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan.

   5. Đơn vị chủ trì tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và làm tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

   6. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, đơn vị chủ trì căn cứ theo chỉ đạo cụ thể của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng phương án đàm phán và tiến hành đàm phán.

   Đối với trường hợp đàm phán Hiệp định thương mại tự do, đơn vị chủ trì đề xuất thành phần và thành lập đoàn đàm phán sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng ý tiến hành đàm phán với các đối tác.

   7. Đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao rà soát đối chiếu văn bản tiếng Việt với văn bản tiếng nước ngoài để đảm bảo chính xác về nội dung và hình thức trước khi tiến hành ký tắt điều ước quốc tế.

   8. Đơn vị chủ trì báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả phiên họp đàm phán và bản ký tắt của điều ước quốc tế.

   9. Lãnh đạo Bộ xem xét và cho ý kiến đối với bản ký tắt.

   10. Đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc hoàn thành thủ tục ký, văn bản điều ước quốc tế và tổ chức lễ ký kết chính thức.

   11. Đơn vị chủ trì soạn thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin phê chuẩn điều ước quốc tế trong trường hợp cần được phê chuẩn và tiến hành lưu điều ước quốc tế.

   Trên đây là quy định trình tự thực hiện đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn