Trình tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Ngày hỏi:12/06/2017

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá sẽ được thực hiện theo trình tự như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Phương Oanh, tôi đang có nguyện vọng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, Do đó hiện tại tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. Trong quá trình tìm hiểu tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi, đó là pháp luật quy định trình tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Phương Oanh (phuong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá được quy định tại Điều 8 Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Cụ thể là:

   1. Đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá phải đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trong quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày không đáp ứng đủ các yêu cầu trên, đơn vị có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính.

   2. Chậm nhất 5 (năm) ngày làm việc trước ngày mở khóa học/lớp học (từng khóa/từng lớp), đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) thông báo mở khóa học/lớp học, kèm theo các tài liệu sau:

   a) Quyết định mở khoá học/lớp học của Thủ trưởng đơn vị;

   b) Danh sách học viên, giảng viên theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) Danh sách Ban quản lý khoá học/lớp học;

   d) Nội dung, chương trình, tài liệu và lịch học của khoá học/lớp học.

   3. Kết thúc mỗi chuyên đề, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá của học viên vào Phiếu đánh giá chất lượng khóa học (bao gồm cả lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá) theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

   4. Chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học/lớp học, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, kèm theo các tài liệu sau:

   a) Quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khóa học/lớp học;

   b) Danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học/lớp học và được cấp Chứng chỉ, Giấy chứng nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

   5. Định kỳ hàng năm, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng gửi báo cáo một năm tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 của năm liền kề sau năm báo cáo.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 204/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn