Trình tự và thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

Ngày hỏi:09/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới về quản lý phân bón thì trình tự và thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo phân bón được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định trình tự và thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo phân bón như sau:

   - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 21 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   - Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn