Trường hợp công chức lãnh đạo lực lượng Quản lý thị trường được xem xét miễn kỷ luật về chế độ trách nhiệm

Ngày hỏi:25/10/2019

Theo quy định mới nhất từ Bộ Công thương thì trường hợp nào công chức lãnh đạo lực lượng Quản lý thị trường được xem xét miễn kỷ luật về chế độ trách nhiệm? Rất mong thông tn phản hồi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp công chức lãnh đạo lực lượng Quản lý thị trường được xem xét miễn kỷ luật về chế độ trách nhiệm được quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 18/2019/TT-BCT (có hiệu lực từ 15/11/2019), cụ thể như sau:

   3. Công chức lãnh đạo được xem xét miễn kỷ luật về chế độ trách nhiệm khi có một trong các tình tiết sau:

   a) Người đứng đầu vắng mặt tại cơ quan Quản lý thị trường và đã có văn bản ủy quyền hoặc giao quyền cho cấp phó trong thời gian vắng mặt;

   b) Không thể biết hoặc đã làm hết trách nhiệm trong việc áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động công vụ của công chức được giao quản lý, điều hành;

   c) Đã chủ động nhận trách nhiệm, có đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

   d) Các trường hợp được miễn trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn