Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Ngày hỏi:20/02/2019

Anh trai tôi mới được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, khá vui mừng vì điều đó, tuy nhiên cũng phải tính trước một số vấn đề có vẻ tiêu cực nhằm phòng tránh, Ban tư vấn cho tôi hỏi: Trường hợp nào thì sở công thương thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, có quy định:

   Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

   Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:
   - Thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ một (01) tháng trở lên;

   - Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật;

   - Không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định này;

   - Khương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đâu là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn