Việc chuyển giao hàng hóa cho bên đại lý theo hợp đồng đại lý có làm mất quyền sở hữu của bên giao đại lý đối với hàng hóa đó không?

Ngày hỏi:06/03/2018

Việc chuyển giao hàng hóa, tiền cho bên đại lý theo hợp đồng đại lý thương mại có làm mất quyền sở hữu của bên giao đại lý đối với hàng hóa, tiền đó không? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Thông, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, đại lý thương mại là gì? Các hình thức đại lý thương mại được quy định cụ thể ra sao? Việc chuyển giao hàng hóa, tiền cho bên đại lý theo hợp đồng đại lý thương mại có làm mất quyền sở hữu của bên giao đại lý đối với hàng hóa, tiền đó không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Thông (hoangthong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 166 Luật Thương mại 2005 thì khái niệm đại lý thương mại được quy định cụ thể như sau:

   Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

   Điều 169 Luật Thương mại 2005 quy định về các hình thức đại lý thương mại được quy định cụ thể như sau:

   - Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

   - Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

   - Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

   Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

   - Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

   Điều 170 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền sở hữu trong đại lý thương mại như sau: Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì việc chuyển giao tài sản, tiền cho bên đại lý theo hợp đồng đại lý thương mại không làm mất đi quyền sở hữu của bên giao đại lý đối với hàng hóa, số tiền đó. Bên giao đại lý vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa, tiền đã giao cho bên đại lý theo hợp đồng đại lý thương mại.

   Trên đây là nội dung tư vấn về các hình thức đại lý thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn